Afgelopen jaar is een nieuw traject gestart gericht op hart- en vaatziektes. Onze collega Paul heeft samen met cardioloog Drs. Klomps van Acibadem Medical Center in Amsterdam, de huisartsenpraktijken in het Medisch Centrum Hoog Lede en Nutrifit Diëtistenpraktijk een programma ontwikkeld. Het is een preventief programma voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziektes, maar het programma kan daarnaast ook worden ingezet na de revalidatie in het revalidatiecentrum.

Paul vindt het een grote meerwaarde om samen te werken met andere disciplines om tot hoge kwaliteit van zorg te komen. ‘’De verschillende disciplines bekijken het gezondheidsprobleem van de patiënt vanuit hun eigen expertise. Het gevolg is dat een breder en dieper inzicht wordt verkregen op het probleem van de patiënt. Wanneer verschillende disciplines samenwerken, kunnen visies op het gezondheidsprobleem worden gedeeld en kan er een gezamenlijke aanpak worden besproken om het doel van de patiënt te behalen. Door de samenwerking wordt het proces sneller gerealiseerd.’’

Door de komst van cardioloog Drs. Klomps in het Medisch Centrum Hoog Lede zag Paul een ultieme kans voor multidisciplinaire samenwerking. Hij is aan de slag gegaan om te kijken wat op het gebied van hartrevalidatie ontbrak. Al snel vond hij dat sommige mensen die een hartklacht hebben doorgemaakt na de revalidatie van 6 tot 12 weken in het revalidatiecentrum moeite hebben om in beweging te blijven. Soms is dit uit angst en soms omdat ze simpelweg niet weten hoe en wat ze kunnen doen.

Kritische blik
Tevens zag Paul dat een aantal mensen onder controle is bij de cardioloog of bij de huisartspraktijk in verband met een verhoogd risico op hart- en vaatziektes. Kritisch sprak hij uit: “Juist deze mensen hebben toch heel veel baat met de juiste hulp ter voorkoming van ergere klachten. Zo kan een hoop leed worden voorkomen en tevens de kosten in de zorg lager worden gehouden.’’

Gezamenlijk is invulling gegeven aan de hierboven beschreven situaties. Dit heeft geresulteerd in het Hart- en vaatprogramma! Gedurende 6 weken ga je op advies van de cardioloog, huisarts of diëtist aan de slag met het ontwikkelen van een gezondere leefstijl. Dit gebeurt 2 keer in de week onder begeleiding van Paul en in samenspraak met de andere disciplines.

Wetenschappelijk bewijs
Veel studies tonen aan dat mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziektes en mensen die een hartklacht hebben doorgemaakt baat hebben bij een fysiek trainingsprogramma. Daarnaast is multidisciplinaire begeleiding gewenst als het gaat om het beïnvloeden van risicofactoren die kunnen leiden tot hart- en vaatziektes. Risicofactoren kunnen inactiviteit, verhoogde bloeddruk en/of cholesterol, overgewicht, roken en ongezonde voedingspatronen zijn.

Resultaat
Inmiddels heeft een aantal mensen deelgenomen aan het hartrevalidatieprogramma. Dit was zowel preventief via de huisarts als via een verwijzing van de cardioloog. Zowel de deelnemers als Drs. Klomps en Paul zijn zeer tevreden over de resultaten.

Meer weten over gezond bewegen en het effect hiervan op het hart en de bloedvaten? Neem dan gerust contact met ons op.

About the author

Leave a Reply

× App met ons voor een afspraak!